Cadastrul ofera date reale cu privire la un bun imobil – proprietarul, pozitia, folosinta, marimea. Acesta este documentul ce ofera siguranta unor tranzactii imobiliare. In Romania, cadastrul e un sistem obligatoriu pentru evidenta si inventarierea bunurilor imobile.

Cand e nevoie de acte cadastrale?

Documentatia cadastrala e necesara pentru o instrainare a imobilului (vanzarea, donatia, mostenira acestuia), cand se doreste o ipotecare a imobilului, dar si pentru cazul cand se doreste a avea o garantie deplina asupra dreptului de proprietate a unui imobil.

Costurile intocmirii acestor acte cadastrale sunt divizate in doua. Pe de-o parte sunt onorariul firmei ce intocmeste documentatia impreuna cu taxa care se incaseaza de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (in valoare de 120 lei ori, in regim de urgenta, de 600 lei,). Tariful variaza proporțional cu specificul propriu fiecarei documentatii. In general, companiile care fac lucrarile cadastrale realizeaza totodata si intabularea respectivului imobil, serviciu care este inclus in pret. Vestea buna pentru persoanele interesate e ca, in ultimii ani, tarifele au scazut aproximativ la jumatate, pe motivul activitatii scazute a pietei imobiliare.

 

Actele necesare sunt diferite de la caz la caz

Conform FirmeCadastru.net, actele necesare pentru intocmirea unei documentatii cadastrale difera de la caz la caz. In oricare situatie e nevoie de actul de identitate al proprietarului (fotocopie), de un certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara (de la Directia Taxe si Impozite) – din care sa reiasa ca imobilul nu are datorii catre stat. Daca datele de cumparare a apartamentului nu au stampila Registrului de Transcriptiuni si Inscriptiuni, e necesar sa se dea o declaratie notariala, in conformitate cu care apartamentul respectiv nu figureaza ca fiind inregistrat in acel Registru, ori ca nu a fost vandut, donat sau ipotecat.

  • Actele de proprietate – actul de vanzare-cumparare, procesul-verbal de predare-primire (in situația cumpararii apartamentului de la stat), actul de donatie, hotararea judecatoreasca ramasa definitiva sau certificatul de mostenitor (de la caz la caz).
  • Actele de identitate ale proprietarului – cartea de identitate ori pasaportul, pentru cetatenii straini.
  • Certificatul fiscal scos de la Directia Taxe si Impozite locale.
  • Cerere-tip, completata personal si semnata de catre proprietar, oferita de expertul autorizat in lucrarile de cadastru.
  • Declaratia privind limitele de proprietate pentru care sunt executate masuratorile, oferita de catre expertul autorizat in lucrarile de cadastru.
  • Cererea de inregistrare in Cartea Funciara, data tot de catre expert.

Un cadastru trebuie sa ofere datele reale privitoare la proprietarii bunurilor imobile ca si inscrierea lor in registrul cadastral si cartea funciara. De asemenea, va trebui sa contina informatiile privind intinderea, pozitia și configuratia imobilului, ca si a folosintei sale, raportata la destinatia sa initiala si la categoria calitații terenurilor.

Lucrarile cadastrale se realizeaza cu scopul furnizarii catre cei interesati a datelor reale si complete privind imobilele. Acestea vor contribui la reglementarea situatiei juridice si inscrierea proprietatilor in cartea funciara. Prin intermediul acestora se realizeaza o baza de date folosita la stabilirea impozitului fiscal, la identificarea juridica a resurselor funciare. Astfel se ofera elementele necesare intocmirii studiilor si proiectelor cu privire la  sistematizarea teritoriului si localitatilor, ca si alegerii obiectivelor industriale si socio-culturale.