Performanța energetică a clădirilor este, de fapt, energia folosită de acestea pentru a oferi un confort interior sporit – apă caldă menajeră, iluminare, ventilare, încălzire sau răcire – care este obținută pe baza metodologiei în vigoare. Principalul rol al acesteia este acela de a reduce costurile de întreținere, dar prin metode care să nu afecteze mediul înconjurător.

Care sunt elementele metodologiei de calcul a performanței energetice?

Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor este stabilită prin legea nr. 372/2005, aceasta fiind cea care stabilește condițiile generale care vizează modalitatea de calcul al costurilor, precum și cerințele minime necesare pentru a atinge performanțele energetice stabilite la nivel național pentru clădiri, explica un auditor energetic autorizat sa elibereze certificat energetic in Craiova. Conform acestor prevederi legale, elementele urmărite de aceasta metodologie sunt:

 • instalația de iluminat;
 • instalația de climatizare și aer condiționat;
 • instalația de ventilare, care poate fi naturală sau mecanică;
 • instalațiile folosite pentru încălzire și alimentare cu apă caldă menajeră, izolarea termică a acestora;
 • caracteristicile termotehnice ale anvelopei clădirii, cum ar fi izolația termică, încălzirea pasivă, compartimentarea interioară, capacitatea termică, elementele de răcire sau etanșeitatea la aer;
  condițiile de climat interior;
 • amplasamentul clădirii;
 • surse interne de căldură;
 • sistemele și protecția solară.

Totuși, performanța energetică a unei clădiri mai este influențată și de o serie de elemente alternative, care ar trebui luate și acestea în calcul. Printre aceste elemente se regăsesc și:

 • centralele de bloc sau de cartier;
 • sistemele folosite pentru încălzire sau răcire, chiar și cele electrice;
 • condițiile de folosire a luminii naturale;
 • condițiile locale de expunere la radiațiile solare;
 • energia electrică, produsă fie prin trigenerare, fie prin cogenerare.

Toate aspectele prezentate de metodologia de calcul al performanțelor energetice ale unei clădiri fac parte dintr-un plan de eficiență energetică pentru țară, care este transmis periodic – la un interval de cel mult 5 ani – de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației către Comisia Europeană.

Care sunt indicatorii de performanță energetică?

Toate clădirile și unitățile de clădire trebuie să îndeplinească cerințele minime de performanță, care sunt stabilite de metodologia de calcul al performanței energetice, dar acestea se aplică diferit, în funcție de tipul clădirilor, aminteste platforma www.aepmr.ro. De exemplu, performanța energetică a unei clădiri rezidențiale, de birouri sau din învățământ trebuie să îndeplinească alte cerințe față de cele cu rol sanitar, din domeniul HORECA sau care găzduiesc activități sportive.

Trebuie menționat că metodologia de calcul se stabilește și în funcție de anumite standarde generale, cum sunt ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 și 52018-1.

Există, de asemenea, o serie de indicatori pe baza cărora se exprimă performanța energetică, aceștia fiind consumul total de energie primară sau de energie din surse regenerabile, indicele de emisii echivalent CO2, clasa energetică.

Performanța energetică a unei clădiri poate fi calculată fie ținând cont de consumul calculat din metodologie, fie de consumul real al energiei. Astfel poate fi obținut consumul real pentru fiecare criteriu care contribuie la confortul unei clădiri: ventilarea, iluminatul integrat, obținerea apei calde menajere, încălzirea sau răcirea spațiului, alte sisteme tehnice.

Prin urmare, metodologia de calcul al performanței energetice a unei clădiri are rolul de a contribui la obținerea unor clădiri care să îndeplinească anumite condiții de confort și sănătate, precum și de a oferi o calitate bună a aerului interior.