Un certificat energetic Iasi se poate elibera doar de catre un auditor energetic atestat. Acesta reprezinta persoana care este atestata din punct de vedere profesional si care poseda dreptul si capacitatea de a efectua auditari si intocmi un certificat de performanta energetica. Un auditor energetic va fi atestat obligatoriu de specialisti de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. La dosarul de atestare a auditorilor energetici vor fi depuse următoarele documente:

 • Cererea tip;
 • Copie dupa actul de identitate ce va cuprinde si un numar de telefon al solicitantului;
 • Copia dupa diploma de absolvire eliberata de catre institutia de invatamant superior tehnic ori copia legalizata dupa actul de recunoastere a acesteia;
 • Copia integrala dupa carnetul de munca;
 • Trei poze de dimensiunile 5×4 cm;
 • Un memoriu de activitate conform cu inregistrarile existente in cartea sa de munca, detaliate dupa specialitatea solicitata;
 • Unele recomandari eliberate de catre institutii ori agentii economici unde a activat solicitantul si care se refera la experienta sa profesionala dobandita in specialitatea de a elibera un certificat energetic in Iasi;
 • O recomandare adusa de la o asociatie profesionala ce activeaza in domeniu;
 • O declaratie data pe proprie raspundere olografa, din care rezulta ca solicitantul nu a avut condamnari penale, semnata si datata ori o copie legalizata dupa cazierul solicitantului;
 • O chitanta dupa achitarea taxei.
 • Auditorul energetic isi dovedeste calitatea prin: autorizatie de auditor energetic, legitimatie si stampila.

Cerintele necesare a fi indeplinite de auditori, persoane fizice:

 • acele persoane fizice ce solicita a fi autorizate ca si auditori energetici trebuie sa posede o capacitate de exercitiu deplina;
 • acele persoane fizice ce solicita autorizarea ca auditori energetici e obligatoriu sa nu fi avut condamnari penale ramase definitive si irevocabile privind fapte relevante pentru domeniul energetic.

Specializarea, pregatirea profesionala si experienta dobandite in domeniu

Dobandirea experientei profesionale in eliberarea certificatelor energetice trebuie sa fie rezultatul activitatii acumulate in invatamant, in cercetare, in proiectare, in executie ori exploatare, toate in domeniile tehnice urmatoare: energetica industriala, mecanica, instalatii si alte domenii tehnice care au o conotatie energetica.

Cum se face pregatirea in terenul realizarii auditurilor energetice

Cerinta aceasta se satisface absolvind unul dintre cursurile de specialitate organizate de catre o universitate tehnica ce are un profil energetic si care este agreata de ARCE conform prevederilor din Ghidul de pregatire si examinare a cursantilor in domeniul elaborarii bilanturilor energetice, aprobat prin Decizia presedintelui ARCE nr. 57/2003.

Persoanele juridice care doresc sa poata elibera un certificat energetic Iasi trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 • sa aiba minimum trei auditori energetici autorizati asa cum prevede legislatia in vigoare, care sa figureze permanent cu contract;
 • sa poata face dovada, cu documente care sa ateste patrimoniul, ca poseda dotarea necesara cu echipamente de masura specifice pentru auditurile energetice pentru care cere autorizarea si/sau face dovada ca detine un contract valabil cu un operator economic dotat cu aceste echipamente de masura.

Un auditor energetic este acea persoana atestata pentru a inspecta si a evalua eficienta cu care se raspandeste energia intr-un imobil. Conform website-ului certificatenergetic247.net, pentru aceasta, auditorul energetic determina prin masurare consumul de energie, supravegheaza toate pierderile termice si verifica toate operatiunile si randamentul operatiilor de incalzire, de ventilatie precum si a sistemelor de aer conditionat.

Pentru ca un certificat energetic Iasi eliberat de catre acesta sa fie valid, un auditor energetic trebuie obligatoriu autorizat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.